De Nacht

Pictura
Voorstraat 190, Dordrecht (NL)
September 14 – October 20, 2019

The performance De Nacht (The Night) is not an imagination of the night, it is the night itself. The group exhibition De Salon in Pictura was visited at midnight, in darkness. The exhibited art lost its stories, turned into silent dark objects, into silhouettes.

The front door was opened every Sunday night at exactly 24:00. Whoever was waiting outside was invited to come in. The door then closed again.
The exhibition was visited in silence. 

De performance De Nacht is geen verbeelding van de nacht, het is de nacht zelf. De groepstentoonstelling De Salon in Pictura werd om middernacht bezocht, in duisternis. De tentoongestelde kunst verloor haar verhalen, veranderde in stille donkere objecten, in silhouetten.

De voordeur werd elke zondagavond om precies 24:00 uur geopend. Degene die buiten wachtte, werd uitgenodigd binnen te komen, waarna de deur weer werd gesloten. De tentoonstelling werd in stilte bezocht.