Vierkant

At the start of the performance, the attendees are asked not to take any photos or videos.

A square of 200 cm by 200 cm is plotted on the wall with masking tape. The enclosed space is then painted with the same whitewash the walls were previously painted with. When the painting is finished, the masking tape is removed and the floor is cleaned of any spilled paint.
It is still possible to distinguish the square, but as the paint dries, the square will fade and merge with its surroundings.
The attendees leave when all traces have disappeared.


Bij binnenkomst in de zaal worden de bezoekers verzocht geen foto’s of video’s te maken.

Een vierkant van 200 x 200 cm wordt op de muur uitgezet met afplakband.
De ingesloten vorm wordt beschilderd met de muurverf waarmee eerder de muur werd gewit. Na het schilderen wordt het afplakband verwijderd en wordt de vloer schoongemaakt.
Het vierkant zal, door het drogen van de verf, langzaam verdwijnen en weer één worden met de rest van de muur.
Nadat elk spoor is verdwenen verlaten de bezoekers de zaal.

1st version of the work: Vierkant (2015)