Het boek / the book
TheParallelShow


Photo © Andrew McNiven

TheParallelShow was een experimentele reeks samenwerkingen van performance kunstenaars.
Het boek TheParallelShow concentreert zich op de verslagen van de dertig kunstenaars die, tussen juli 2015 en januari 2017, deelnamen aan deze tien gebeurtenissen in (oa) Tate Britain (Londen), Stasi Museum (Berlijn), het Apollo-heiligdom (Delphi ) en de Met-Cloisters (New York).

Verder bevat het boek een correspondentie tussen Andrew McNiven en Lisa Skuret en tussen Ieke Trinks en Frans van Lent
en een kort essay van Henk Overdevest over de ambigue relatie van het persoonlijke verslag met de feitelijke show.
TheParallelShow is een initiatief van Frans van Lent en het Unnoticed Art Festival.

TheParallelShow was an experimental series of collaborations of performance art practitioners.
The book TheParallelShow focuses on the reports by the thirty participating artists who, between July 2015 and January 2017, took part in ten occasions in (a.o.) Tate Britain (London), Stasi Museum (Berlin), the Apollo Sanctuary (Delphi) and the Met-Cloisters (New York).
Furthermore, the book contains a correspondence between Andrew McNiven and Lisa Skuret and between Ieke Trinks and Frans van Lent
and a short essay by Henk Overdevest about the ambigious relations of the personal reports with the actual shows.
TheParallelShow is an initiative of Frans van Lent and the Unnoticed Art Festival.

Inhoud / content:
104 pagina’s / 104 pages,
Tekst in het Engels / texts in English
Omslag / cover: 300 grs,
Pagina’s / pages: 104 (135 grs),
Afmeting / size: 13 X 20 cm,
Appendix / appendix: 12 pag. Illustr / 12 pp Illustr,
Prijs / price: €19,50

Oplage / edition: 300
ISBN/EAN: 978-94-90322-96-0
Uitgever / publisher: Jap Sam Books
© 2018

Ik wil dit boek kopen / I want to buy this book: